Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Prevence školní neúspěšnosti

Prevence školní neúspěšnostiPrevence školní neúspěšnosti.png

Evidenční číslo: 0082/PODSKOL/2023


Celkový rozpočet projektu:
2.375.840,-

 

Dotace je poskytována v rámci Komponenty 3.2. Adaptace kapacity a zaměření školních programů Národního plánu obnovy.

Realizace: 01. 09. 2023 - 31. 08. 2025

 

Účel a cíl projektu: Posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se socioekonomickým znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu.

 

Použité nástroje:

A1 - Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním

A7 - Adaptační koordinátor

B7 - Zážitkový vzdělávací program pro žáky

B10 - Hrazení dalších nákladů spojených se vzděláváním žáka se sociálním znevýhodněním

D - Administrativní náklady projektu