Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Výuka cizích jazyků > Metoda CLIL

Metoda CLIL

Content and Language Integrated Learning (CLIL) je přístupem ve vzdělávání, v rámci kterého je vyučován obsah nejazykového předmětu a současně jsou rozvíjeny kompetence v cizím, případně druhém jazyce. Je tedy typický pro svou dualitu cílů, čímž se odlišuje od běžných hodin vyučovaných v mateřském jazyce žáků, ale také od hodin cizích jazyků jako takových.

V rámci modernizace výuky probíhá od září 2019 integrace anglického jazyka do výuky na prvním i druhém stupni a to metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení).

Integrace probíhá v rámci klíčové kompetence, tzn. v rámci výuky předmětů, které jsou v souladu s klíčovými kompetencemi.

Metoda CLIL je začleňována zhruba 2x měsíčně 1 vyučovací hodinu (tedy 2x měsíčně 45 minut). Většinou takovou formou, že se s aktuálně probíranou látkou nebo tématem děti seznámí i prostřednictvím výkladu v anglickém jazyce přizpůsobenému jejich úrovni znalosti jazyka, příp. se seznámí se slovní zásobou související s daným tématem.