Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Výuka cizích jazyků > Rodilý mluvčí

Rodilý mluvčí

Ve spolupráci s jazykovou školou Hello v Ostravě a za podpory zřizovatele Města Bohumín vyučuje na naší škole rodilý mluvčí anglický jazyk. Pracuje nejen v hodinách cizích jazyků, ale aktivně se účastní také školních projektů. Rodilý mluvčí vyučuje jednu hodinu z dotace anglického jazyka. Běžné hodiny s vyučujícím rozšiřují teoretické znalosti (gramatické jevy a struktury) a slovní zásobu. Hodiny s rodilým mluvčím na ně navazují a doplňují je, jejich cílem je především žákům pomoci překonat ostych z používání cizího jazyka, porozumět a reagovat v cizím jazyce.

Rodilí mluvčí představují významnou motivaci a přínos v učení se cizím jazykům a zdokonalování se v nich. Žáci se jejich prostřednictvím blíže seznamují s kulturou a reáliemi daných zemí.

Rodilý mluvčí