Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Žákovská knihovna

Žákovská knihovna

Žákovská knihovna se nachází v 2. patře hlavní budovy a nabízí žákům bohatý knižní fond obsahující beletrii i odbornou literaturu. Žáci se zde, kromě půjčování knih, mohou věnovat relaxaci nebo hraní deskových společenských her. Místnost rovněž slouží k realizaci čtenářských lekcí, recitačních přehlídek či setkávání v rámci besed.

Správkyně žákovské knihovny

Mgr. Michaela Tomicová

Provozní doba

1. stupeň pondělí 9:40 - 10:00
2. stupeň čtvrtek 9:40 - 10:00

Vnitřní řád žákovské knihovny

 1. Žák si může zapůjčit knihu na dobu maximálně jednoho měsíce (encyklopedie se nezapůjčují).
 2. Po vypršení měsíční lhůty, žák zaplatí pokutu 10 Kč za každý započatý týden.
 3. Množství zapůjčených knih pro jednoho žáka se omezuje na počet 2 ks.
 4. Žák svým podpisem při zapůjčení knihy stvrzuje, že byl seznámen s podmínkami provozu školní knihovny a jejím řádem.
 5. Při zničení či ztrátě knihy je žák povinen uhradit odpovídající finanční částku:
  • knihy zakoupené před rokem 2006 ...150 Kč
  • knihy zakoupené po roce 2006 ..........podle kupní ceny
 6. Žáci vstupují do učebny pouze v doprovodu učitele.
 7. Vyučující kontroluje stav učebny, popř. hlásí školnici nebo vedení školy nedostatky.
 8. S technikou je dovoleno manipulovat pouze učitelům.
 9. Před odchodem z učebny vyučující kontroluje pořádek a čistotu, umytí tabule, vypnutí techniky.
 10. Po odchodu je nutno učebnu uzamknout.

Dokumenty

Plán na školní rok 2023/2024 (PDF)

Závěrečná zpráva za školní rok 2022/2023 (PDF)