Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Pracovníci školy

Pracovníci školy

Jmenný seznam pedagogických pracovníků základní školy s uvedením pracovní pozice 2023/2024

Mgr. Adámková Gabriela učitelka, výchovný a kariérový poradce
Mgr. Bolcarovičová Barbora ředitelka školy
Brisudová Petra asistentka pedagoga
Mgr. Demjanovičová Klára učitelka, tandemový učitel
Galuszková Světlana vychovatelka ŠD
Chudíčková Elizabeth tandemový učitel
Mgr. Jeská Jarmila třídní učitelka
Jeníčková Martina DiS. asistentka pedagoga
Kosarzová Petra vedoucí vychovatelka ŠD
Mgr. Kostik Vjačeslav učitel
Mgr. Krpcová Stanislava zástupce ředitele, koordinátor ŠVP
Křístková Kateřina asistentka pedagoga
Mgr. Lisztwan Radomír třídní učitel
Mgr. Noga Michal školní psycholog
Mgr. Palka Marek, MBA třídní učitel
Mgr. Palková Hana třídní učitelka – přípravná třída
Mgr. Piechowicz Adam koordinátor ICT, učitel
Ing. Pieranová Jitka asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
Mgr. Potyszová Hana speciální pedagog
Mgr. Schofferová Andrea třídní učitelka
Mgr. Sitková Jana třídní učitelka
Slowiaková Zuzana asistentka pedagoga, adaptační koordinátor
Mgr. Štverková Darina třídní učitelka
Šťastná Ivana DiS. asistent pedagoga 
Mgr. Tomicová Michaela ZŘ pro kvalitu vzdělávací práce, třídní učitelka, metodik prevence patol. jevů
Bc. Voborníková Naděžda asistentka pedagoga, adaptační koordinátor
Mgr. Zelková Nataša třídní učitelka
Mgr. Žádníková Jana koordinátor EVVO, třídní učitelka

Jmenný seznam nepedagogických pracovníků základní školy s uvedením pracovní pozice 2023/2024

Böhmová Marcela uklízečka školy
Janová Vladislava školnice
Kaszová Pavla uklízečka školy
Kohutková Martina školnice – elokované pracoviště
Krótká Ilona administrativní pracovnice
Kullová Šárka ekonomka školy

Jmenný seznam zaměstnanců MŠ FIT s uvedením pracovní pozice 2023/2024

Bažová Renáta školnice
Jandová Lenka  uklízečka
Kučová Michaela učitelka MŠ
Kukulová Soňa učitelka MŠ
Nowakova Eliška učitelka MŠ
Mgr. Potyszová Hana učitelka MŠ 
Beňovičová Lenka DiS. učitelka MŠ
Bc. Valentová Vilma zástupce ředitele pro MŠ FIT
Vicherková Sabina učitelka MŠ
Záškolná Hana učitelka MŠ
Madecká Michaela školní asistent

Jmenný seznam zaměstnanců MŠ Rafík s uvedením pracovní pozice 2023/2024

Franková Iveta učitelka MŠ
Hrušková Kristýna Ann učitelka MŠ
Ing. Chobotová Tereza asistent pedagoga, školní asistent
Klimšová Hana učitelka MŠ
Křížová Monika asistent pedagoga, školní asistent
Pavlíková Taťána DiS. učitelka MŠ 
Piechowiczová Halina školnice
Rácová Lenka uklízečka
Bc. Šostá Renáta zástupce ředitele pro MŠ Rafík
Špániková Eva učitelka MŠ