Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Žákovský parlament > Stanovy

Stanovy

  1. Členové ŽP jsou voleni svými třídními kolektivy  na začátku školního roku. Svou funkci zastávají v příslušném školním roce, v případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
  2. Žákovský parlament je orgán všech žáků od 3.ročníku nahoru, aby se mohli podílet na utváření naší školy a jednat za celou třídu
  3. Žákovský parlament se schází jednou měsíčně. Pokud je to nutné, může se svolat mimořádné zasedání.
  4. Zasedání je veřejné. Kdokoliv z žáků se na něj může přijít podívat, ale nesmí zasahovat (a už vůbec ne rušit).
  5. Důležité věci se schvalují hlasováním, pro schválení stačí souhlas nadpoloviční většiny přítomných.
  6. Nepřítomný poslanec může přenést svou hlasovací pravomoc na některého kolegu.
  7. Návrhy se předkládají až na zasedání, mluví ten, kdo má slovo.