Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní poradenské pracoviště > Školní metodik prevence

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence:  Mgr. Michaela Tomicová

Konzultační hodiny: pondělí 7:00 – 7:45 (nebo kdykoliv po telefonické domluvě)

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Vytváří, koordinuje a podílí se na realizaci Školní preventivní strategie. Spolupracuje s rodiči, orgány místní správy, krizovými centry, pracovníky PPP a dalšími. Ve spolupráci se školní psycholožkou a třídními učiteli se snaží zachycovat u žáků varovné signály související se sociálně patologickými jevy.

Kontakt na výchovnou poradkyni i metodika prevence: +420 596 013 104, +420 730 130 720, +420 730 130 721

Dokumenty