Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Informace k zápisu do PT

Informace k zápisu do PTZápis do přípravné třídy

„U medvídků“

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025

pro děti ze spádové i nespádové oblasti školy se koná zápis dne:
25. dubna 2024 v době od 13:00 do 17:00 hod. na elokovaném pracovišti ZŠ Beneše v Bohumíně (malá škola vedle cukrárny Bastien).

V případě, že se zákonný zástupce zapisovaného dítěte z důvodu hodného zřetele nemůže zúčastnit zápisu v řádném termínu, pak si domluví náhradní termín s ředitelkou školy Mgr. Barborou Bolcarovičovou.

 

Na zápis do PT je nutno registrovat se ZDE.

 

Doklady potřebné k zápisu:

 • rodný list zapisovaného dítěte,
 • doklad o trvalém pobytu (občanský průkaz matky nebo otce),
 • v případě cizinců pas s vyznačením formy pobytu a kartička zdravotní pojišťovny zapisovaného dítěte.

Zákonní zástupci dítěte dále přinesou:

 • vyplněnou Žádost o zařazení do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025 (případně ji vyplní na místě ve škole v rámci zápisu) včetně doporučení školského poradenského zařízení(pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a potvrzení lékaře – obojí je součástí žádosti,
 • Rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025 vystavené ředitelem základní školy nebo vyplněnou Žádost o udělení odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025, včetně doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a zároveň doporučení odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa.

Děti, které mají vyřízený odklad, popř. žádají o odklad u ZŠ Beneše, nemusí výše uvedené dokumenty předkládat, stačí jen vyplnit Žádost o přijetí do přípravné třídy,

Kapacita přípravné třídy je maximálně 15 dětí.

Zákonní zástupci zapisovaného dítěte budou při zápisu do přípravné třídy informováni o:

 • tom, jak mohou do doby zahájení docházky do přípravné třídy pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji - zákonný zástupce obdrží „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“,
 • povinnosti zákonného zástupce oznámit řediteli spádové mateřské školy skutečnost o případném přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v přípravné třídě základní školy,
 • individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

V případě budoucího žáka s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími potřebami:

 • o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • o systému podpůrných opatřenía jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),
 • o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,
 • o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

 

Výhody přípravné třídy

 • maximální počet ve třídě 15 dětí
 • individuální přístup erudovaného pedagoga a asistenta pedagoga
 • spolupráce s odborníky a specialisty
 • přirozený rozvoj schopností a dovedností
 • pozvolná adaptace na školní prostředí
 • rodinné zázemí s tělocvičnou a zahradou s altánem
 • děti nesedí 45 minut v lavici
 • žádné zvonění ani známkování
 • žádné spaní po obědě
 • možnost stravování i družiny