Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní poradenské pracoviště > Psycholog

Psycholog

Školní psycholog: Mgr. Michal Noga

Konzultační hodiny: úterý 8:30 – 9:30

Pracovna školního psychologa se nachází ve 2. patře. Návštěvy jsou možné v uvedených konzultačních hodinách nebo po domluvě na mobilu: +420 731 130 724.

Školní psycholog zahájil svou činnost na škole v lednu 2007. Nabízí svou pomoc žákům, jejich zákonným zástupcům i členům pedagogického sboru. Ačkoli je psycholog zaměstnancem školy, není učitel a má možnost poskytnout dětem, rodičům i učitelům nezaujatý, objektivní pohled.

Mezi konkrétní situace, kdy je vhodné obrátit se na školního psychologa patří

 • vstup dětí do školy a jejich adaptace na požadavky spojené s vyučováním
 • výukové problémy – potíže s osvojením čtení, psaní, počítání apod.
 • výchovné obtíže – problematika závislostí, záškoláctví apod.
 • řešení vztahových problémů ve třídě
 • řešení individuálních problémů dětí (vztahových, rodinných, emočních)
 • pomoc při profesní orientaci
 • asistence dětem cizinců, etnických menšin a dětí s obtížnější adaptací na školní prostředí
 • spolupráce ne preventivních programech (drogy, sociálně patologické chování, sexuální výchova apod.)

Umístění prostor pro poskytování poradenských služeb v budově školy

 • školní psycholog disponuje samostatnou vybavenou místností ve 2. patře hlavní školní budovy
 • metodik prevence patologických jevů a výchovný poradce je k dispozici rodičům i žákům ve velké sborovně školy, která je umístěna  v 1. patře hlavní školní budovy
 • při jednání důvěrnějšího charakteru využívají místnost k tomu určenou v 1. patře hlavní školní budovy